Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co máme umět?

16. 3. 2009

Co se naučím v anglickém jazyce ve 3.ročníku:

Září

Znám pozdrav a umím se zeptat na jméno a odpovědět, znám jména postaviček v knize. (Hello! What´s your name?)

Umím krátký rozhovor při setkání. (How are you? I´m fine, thank you.)

Počítám do 6. (count numbers to 6)

Vím, jak utvořit množ.č.podst.jm. (one frog, two frogs)

Říjen

Ovládám 6 barev (colours)

Školní předměty (school things)

Kde je…? Je v….(Where´s my pencil case. It´s in your bag.)

Podle poslechu spočítám a vybarvím školní věci. (four green pens)

Listopad

Znám 6 zvířat. (animals)

Počítám do 10. (numbers to 10)

Znám 7 druhů jídla. (party food)

Umím předvádět, co mi chutná a co ne pomocí citoslovcí. (Yummy! Yuk!)

Prosinec

Ovládám 8 názvů hraček. (Let´s play!)

Vybarvuji hračky podle poslechu. Vyrobím vánoční přání a seznámím se s vánoční tématikou. (Christmas)

Znám 4 letní aktivity. (Holidays)

Naučím se osobní zájmena vyslovovat i psát. (I, you, he, she, it, we, you, they)

Leden

Zopakuji si čísla do 10, barvy, zvířata, školní věci, pozdravy a rozhovory.

Poznám, jak se řekne:“Kolik je ti let?“ a vím, jak odpovím. (How old are you? I´m ten.)

Počítám do 12. Ptám se:“Kolik?“ (How many red bags?)

Zapisuji telef. čísla podle poslechu. Umím se zeptat na tel.číslo. (What´s your phone number?)

Únor

Naučím se 4 nové barvy.

Vybarvuji hračky a různé věci podle poslechu.

Podle jednoduchého popisu identifikuji, o kterou knihu se jedná. (Books, books, books)

Dokáži samostatně, velmi jednoduše popsat svou oblíbenou knihu. (My favourite book is..)

Březen

Poznám pokoje v domě i zahradu. (My house)

Ptám se „Kde?“ (Where is…?)

Rozumím předložkám – v, na, pod. (in,on, under)

Vyjmenuji 9 druhů jídla a pití. Ptám se na jídlo, jaké máš rád a také umím odpovědět.(Do you like..?)

Duben

Naučím se anglickou abecedu. Dozvím se o Velikonocích v Anglii.

Znám 6 druhů oblečení (Clothes)

Umím se omluvit a říci, že něco nevím. (Sorry, I don´t know.)

Dokáži popsat své nebo kamarádovo oblečení. (School uniforms)

Květen

Počítám do 20, sčítám a odčítám.

Poznám domácí zvířátka. Dokáži je popsat. (Pets)

Vyjmenuji všech 12 měsíců. Dokáži se zeptat kdy má kdo narozeniny. (A birthday party)

Naučím se nové věci a větičky o narozeninové oslavě. (Happy birthday!)

Červen

Opakování látky celého roku.

Těšíme se na prázdniny. Povíme si, co rádi děláme.

 

 

Látka je koncipována v souladu s učebnicemi Join Us Starter a Join Us 1.

 

Co se naučím v anglickém jazyce ve 4.ročníku:

Září

Znám pozdrav a umím se zeptat na jméno a odpovědět, znám jména postaviček v knize. (Good morning! What´s your name?)

Umím krátký rozhovor při setkání. (How are you? I´m fine, thank you. Who´s your best fiend? Who´s in your class?)

Počítám do 50. (count numbers to 50)

Vím, jak se časuje sloveso být (TO BE)

Říjen

Ovládám jednoduché věty se slovesem být a dokáži na ně odpovědět. (Are you in 3B?)

Umím říci, jaká jsou má oblíbená čísla a barvy a kdo je můj nejlepší kamarád. (My favourite number is..)

Umím popsat naši třídu a pomůcky v ní. (board, floor, chair, light, door, cupboard, wall, glue….)

Vím, jak si říci o různé věci a jak slušně poděkovat. (A pen, please. Here you are. Thank, you.)

Listopad

Poznám, jak vypadá škola v Británii a v čem se liší od té naší.. (School in the UK)

Vyjmenuji členy rodiny. (About me - family)

Vím, jak se cítím. (happy, tired, angry, sad, thirsty, hungry)

Ptám se, jak se kdo cítí. Umím říci ve větách, jak se zrovny cítí tatínek, maminka atd. (Are you happy?)

Prosinec

Ovládám části těla. (hands, hair, arms, face…)

Vybarvuji piráty podle poslechu. Vyrobím vánoční přání a zazpívám vánočné píseň. (Christmas)

Dokáži popsat, jak vypadají moji kamarádi, či členové rodiny. (He´s got black hair.)

Naučím se sloveso „mít“ vyslovovat i psát. (TO HAVE GOT)

Leden

Poznám 15 druhů jídla a pití. (milk, spaghetti, popcorn, cheese…)

Umím říci, co mám a co nemám rád.. (I like fish. I don´t like chicken.)

Vím, jak se zeptat kamaráda, co má rád. Dokáži také odpovědět. (Do you like apples? No, I don´t.)

Mluvím o ostatních, co mají a nemají rádi a vím, že ve 3.os. č.j. musím použít likes (Maria likes bananas.)

Únor

Napíši o sobě esej, jaké jídlo mám a nemám rád a porovnám to se svým kamarádem. (My favourite food)

Dokáži popsat co jím k snídani, obědu a k večeři. (Time to eat!)

Rekapituluji věty se slovesy „být, mít, mít rád.“ (TO BE, TO HAVE, TO LIKE)

Napíši projekt o své mamince nebo tatínkovi. Jáká je, co má ráda atd. (My mum is .., She´s got.., She likes)

Březen

Poznám 8 volnočasových aktivit. (play basketball, ski…)

Naučím se časovat sloveso „mohu- umím?“ (CAN)

Píši věty o dětech, co kdo dělá. (Jimmy can swim and ride a horse.)

Ptám se spolužáků, zda umí, či neumí různé věci.(Can you...?)

Duben

Naučím se popisovat, jak kdo vypadá, co má na sobě a co umí. Velikonoční tématika.

Napíši o sobě projekt – co umím, co mám rád. (I like sport. I can rollerblade…)

Zjistím o svém kamarádovi, co má rád a co umí. (Petr can play the piano and he likes...)

Rekapituluji věty se slovesy „být, mít, mít rád, umět.“

Květen

Poznám 11 nových zvířat. (animals)

Zvířátka dokáži popsat. ( It is white. It has got four legs. It eats grass, It lives on a farm. It gives us wool.)

Naučím se otázky, jak se ptát na zvířata. – Má? Umí? Je? Žije? (Does it live..? Has it got..? Can it..? Is it..?)

Umím utvořit záporné odpovědi. (It doesn´t. It hasn´t got. It can´t. It isn´t.)

Červen

Opakování látky celého roku.

Povíme si o cestování do cizokrajných zemí a tamních zvířatech.

Těšíme se na prázdniny. Vyprávíme si, co můžeme o prázdninách dělat.

 

Učivo je koncipováno v souladu s učebnicí Join Us 2.

 

Co se naučím v anglickém jazyce v 5.ročníku:

Září

Umím se představit a říci, z jaké země pocházím. Také se na to dokáži zeptat. (I´m… My name´s… What´s your name? Where are you from?)

Umím krátký rozhovor při setkání.  Naučím se jména zemí. (How are you? I´m fine, thank you. What´s your name? How old are you? Where are you from?)

Počítám do 100. (count numbers to 100)

Vím, jak se časuje sloveso být. Ptám se na různé předměty. Rozumím pojmu neurčitý člen. (TO BE, What´s this? It´s a… This is…, a pen, an apple)

Říjen

Zopakuji si barvy a přídavná jm. Skládám jednoduché věty. (This is a small brown dog.)

Zopakuji si abecedu, hláskuji slova po písmenkách a znám části těla. (foot, leg, hand...)

Dokáži říci, čí věc je, tzn. přivlastňuji. (Whose this? It´s Ben´s book.)

Znovu si připomenu předložky v, na, pod. (in, on, under)

Listopad

Vím, jak se tvoří množné číslo podst. jm. pravidelných i nepravidelných. (oranges, feet)

Používám vazbu - tam je, tam jsou. (There is, there are…)

Vím, kde použiji předložky. (in, on, at, from) Ptám se kde kdo je. (Where´s Mr Taylor?)

Ovládám sloveso být a tvořím jeho pomocí otázky. Vím, jak se tvoří krátké odpovědi. (Is he from Australia? Yes, he is.)

Prosinec

Píši pohlednice podle vzoru. Vím, od koho a pro koho dopis je. (hands, hair, arms, face…)

Ovládám přivlastňovací zájmena a otázková slova. (my, his, her…, Who, How, Whose, What?)

Z poslechu dokáži doplnit klíčové informace o lidech. (It´s for my dad. It´s his birthday. He´s forty today.)

Vánoční tématika. (Christmas)

Leden

Procvičuji si tvoření vět se záporem u slovesa být. (I´m not, he isn´t…)

Projekt – Communication (My favourite comic., My favourite football team,. an interview)

Zopakuji si látku od začátku roku. (Revision1)

Opět si připomenu sloveso mít (TO HAVE)

Únor

Používám ukazovací zájmena v jednotném a množ. čísle. (this, these)

Ptám se na různé věci, kolik stojí. (How much is ! are…?)

Čtu a píši dopis o sobě, podle vzoru. (My name´s…)

Tvořím otázky se slovesem mít. (Has he got a hamster?)

Březen

Tvořím věty se záporem se slovesem mít. (I haven´t got a stereo.)

Naučím se dny v týdnu a vyučovací předměty. Sestavím svůj rozvrh. (Monday – English, Maths…)

Seznámím se s vyučováním v britské škole a porovnám ho s naší školou.

PROJEKT: Napíši dopis o sobě.(Write a letter to your penfriend.)

Duben

Naučím se určovat čas. Vím, jak se zeptat „Kolik je hodin, prosím?“(Time) Velikonoční tématika.

Umím přiřadit čas a den k různým aktivitám. Skládám věty o sobě, říkám, kdy, co mám. (I have karate lesson on Friday.)

Vím, jaké předložky se váží s časem a místem. (in, on, at)

Vím, jak složit větu v přítomném čase prostém. (I get up at twenty past seven.)

Květen

Tvořím otázky s pomocí „DO“. (Do you have breakfast in the kitchen?)

Připomenu si všechna otázková slova a rozlišuji otázky na zjišťovací a doplňovací.  (When do you get up?)

Zapamatuji si, že ve 3.os.č.j. přidávám u sloves koncovku –s nebo –es. (He goes skiing. Does she play a mucical instrument?)

Umím utvořit zápor pomocí „DON´T, DOESN´T“ ( I don´t like milk. It doesn´t matter.)

Červen

Napíši projekt na téma „volný čas“. (Free time)

Povíme si o cestování, poznáváme odlišné kultůry.

Těšíme se na prázdniny. Vyprávíme si, co můžeme o prázdninách dělat.

Outdoor activities

Učivo je koncipováno v souladu s učebnicí PROJECT 1.

 

Co se naučím v anglickém jazyce v 6.ročníku:

Září

Tvořím rozhovory a tím si upevňuji látku minulého roku. (I´m… My name´s… What´s your name? How are you? Where are you from?)

Procvičím si tvoření vět se slovesy: (TO BE, TO HAVE)

Zopakuji si číslovky do 100. (count numbers to 100)

Určuji kolik je hodin a který je den. V souvislosti s časem hovořím o vyučovacích předmětech a kroužcích (I have my karate lesson on Friday at two o´clock.)

Říjen

Používám přítomný čas prostý k vyjádření činností, které dělám a které nikoli. (I play football but I don´t dance.)

Dokáži rozeznat otázky zjišťovací a doplňovací. Znám různá tázací příslovce. (When do you get up? Where do you write your homeworks?)

Zopakuji si specifika 3.os. v přítomném čase prostém.  (Does Michael play tennis? No, he doesn´t.)

Vytvořím PROJEKT o tom, jak mí spolužáci tráví volný čas. Součástí projektu bude tabulka s počty dětí zastoupených v určitých aktivitách.

Listopad

Znovu si připomenu sloveso CAN a tvořím věty o tom, co umím a co neumím dělat. (I can swim.)

Seznámím se s vybavením domu. Používám vazbu - tam je, tam jsou. (There is a bed. There are three rooms downstairs.)

Vím, kde použiji předložky. (in, on, under) Ptám se, kde co je. (Where´s the computer?)

Orientuji se v mapě. Znám názvy jednotlivých budov. (There is 

a theatre next to the canal.)

Prosinec

Upevňuji si předložky místa (opposite, between, behind, next to, in front of)

Používám sloveso MUST (You must have a rest.) Tvořím návrhy pomocí LET´S (Let´s play.)

Chápu rozdíl při používání předložek TO a AT. (Let´s go to the cinema.)

Vánoční tématika. (Christmas)

Leden

Tvořím PROJEKT o svém městě. Kreslím mapu a popisuji jednotlivá místa.

Popisuji lidi, jak kdo vypadá. (She has got dark hair.)

Poznám přítomný čas průběhový k popisování aktuálního dění. (I´m having a shower.)

Používám otázky spolu s krátkými odpověďmi v přítomném čase průběhovém. (Are you cleaning the car? Yes, I am.)

Únor

Chápu rozdíl v používání obou časů (tj. přít. prostého a průběhového). (She´s cooking. She cooks every ev.)

Ptám se na různé věci, kolik stojí. Tvořím rozhovory při nakupování. (How much is ! are…?)

Tvořím PROJEKT o lidech ze svého okolí, kterých si vážím. Píši o nich, o jejich profesi a kreslím je. (Mr Jones the park keeper…)

Připomenu si probrané učivo. (Revision 3)

Březen

Seznámím se s Amy a jejími přáteli. Plynule přecházím z jednoho času do druhého podle potřeby. (Edward isn´t taking this photo.)

Používám řadové číslovky a tvořím datumy. (the tenth of May)

Popisuji jednotlivé měsíce v roce a jaký k nim mám vztah. (I like July because…)

PROJEKT: Ve dvojici tvořím rozhovor o tom, jak vypadá můj život v průběhu roku. Osvěžím jej fotografiemi s popisky.

Duben

Připomínám si části těla a nepravidelné množ. č. podst. jm. Srovnávám lidské tělo se zvířecím. (A cheetah has got long legs.)

Používám osobní zájmena v 1. i ve 4. pádě. Popisuji svého domácího mazlíčka. (he-him… I can´t keep him in my bedroom.)

Doplňuji správně SOME a ANY. Připomínám si ukazovací zájmena. (Mickey hasn´t got any bananas.) (this, that, these, those)

Píši PROJEKT o divokých zvířatech. Opatřuji jej obrázky s popisem částí těla zvířat a v textové části vysvětluji jejich způsob života.

Květen

Poznávám minulý čas slovesa TO BE – WAS, WERE. Dozvídám se o nemocech. (I was ill last week.)

Seznamuji se s tvořením minulého času prostého u pravidelných sloves. (Liam needed some medicine.)

Zjišťuji, že některá slovesa jsou nepravidelná. (Who said that?)

Umím utvořit otázku a zápor pomocí „DID“ ( Did you have a good time?No, I didn´t.)

Červen

Napíši PROJEKT ve kterém porovnám, jak se věci postupem času změnily.

Postupně si přidávám další nepravidelná slovesa a vkládám je do vlastních vět.

Těšíme se na prázdniny. Vyprávíme si, které státy jsme již navštívili a co jsme zažili.

Outdoor activities

Učivo je koncipováno v souladu s učebnicemi PROJECT 1 a PROJECT 2.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář